Aktualności
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017 2018-03-20
Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017 Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2017.pdf 85470 bajtów 22

więcej... 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 2018-03-20
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf 67815 bajtów 8

więcej... 


Ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 2018-03-14
W związku z dokonanym w 2018 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyborem oferty Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS ukierunkowanej na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, zgodnie z § 5 ust. 9 zawartej z Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości umowy, informujemy o świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości pomocy. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje. 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OŚRODKI POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM OŚRODKI POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM.pdf 470559 bajtów 2

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018-02-16
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  Przestępstwem”. Szczegóły zostały zawarte w załączniku.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.pdf 255933 bajtów 5

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie podjętych na zebraniu w dniu 15.12.2017r. 2017-12-22


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie podjętych na zebraniu w dniu 15.12.2017r. Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie podjętych na zebraniu w dniu 15.12.2017r..pdf 47760 bajtów 180

Komunikat w sprawie dnia wolnego od pracy: 05 stycznia 2018r. 2017-12-20
 
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 25 września 2017r.  informujemy iż:

Dzień 5 stycznia 2018 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie w zamian za dzień 6 stycznia 2018 roku.
 
Z uwagi na powyższe w dniu 5 stycznia 2018 roku  Sąd jest nieczynny.


Informacja o godzinach otwarcia Kasy w dniu 29-12-2017r. 2017-12-20
W dniu 29 grudnia 2017 r. kasa Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, będzie czynna do godziny 11:00

Informacja o nie przyjmowaniu interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w dniu 27.12.2017. 2017-12-19
W dniu 27 grudnia 2017r. z uwagi na przebywanie na urlopie wypoczynkowym
Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nie będzie przyjmować interesantów.

Informacja o zmianie przyjmowania stron Przewodniczącej XII Wydziały Cywilnego z dnia 04.09.2017 r. na 05-09-2017r. 2017-08-30
Przewodnicząca XII Wydziału Cywilnego informuje, iż Strony będzie przyjmować nie w poniedziałek 04.09.2017 r., ale we wtorek 05.09.2017 r. od godz.10.00. do 13.00