Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Konkurs Adm.P. 111-4/17 na stanowisko informatyka
Adm.P.  111-4/17                                                                                                   Kraków, dn. 01.09.2017r.


                              OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA


Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko informatyka.

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 1

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 3.000,00 brutto

 
Zakres zadań na stanowisku informatyka:
• administracja i nadzór nad systemami MS Windows,
• instalacja, aktualizacja i konfiguracja oprogramowania,
• opieka nad sprzętem komputerowym,
• nadzór nad pracą serwerów,
• nadzór sieci komputerowej,
• pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania,
• wykonywanie drobnych prac konserwatorskich
• inne czynności zlecone przez przełożonych.

 Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na informatyka:
• wykształcenie wyższe kierunkowe  - co najmniej studia pierwszego stopnia i tytuł zawodowy,
• zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone jest przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
• wysoki poziom kultury osobistej, budzi zaufanie, jest odpowiedzialny, odporny na stres, posiada zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, zdolność komunikowania się ustnie 
i pisemnie,

Dodatkowe wymagania od kandydata na informatyka:
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,
• dobra znajomość podstaw: budowy, obsługi, napraw i konfiguracji sprzętu komputerowego,
• sieci LAN, WAN,
• dobra znajomość środowiska MS Windows, MS SQL,
• dobra znajomość systemów: NKW, Currenda, OrCom.
• dobra znajomość pakietów biurowych Microsoft Office, programów antywirusowych,
• doświadczenie zawodowe: w zawodzie informatyka lub jako pracownik helpdesku,
• doświadczenie w pracy w sądownictwie (praca na umowy zlecenie lub zastępstwo).

Dokumenty wymagane od kandydata:
• podanie o pracę
• CV z informacją o przebiegu zatrudnienia
• oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o jej zawieszeniu,
• kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
• kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (pobierz formularz z menu poniżej),
• kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie.

Termin składania ofert: do dnia 22 września 2017 r.

Oferty pracy należy składać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój D-20 lub listownie (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Oferta powinna zawierać oznaczenie konkursu: „Konkurs – Adm.P. 111-4/17".
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna w dniu 29 września 2017 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie www.krakow-podgorze.sr.gov.pl.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Konkurs składa się z trzech etapów:
 Etap pierwszy – wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 Etap drugi – test wiedzy z zakresu informatyki i praktyczny sprawdzian umiejętności,
 Etap  trzeci– rozmowa kwalifikacyjna.

 
powrot
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - PODGÓRZA W KRAKOWIE
AutorAnna Starzak - Dyrektor Sądu2017-09-01
Publikujący Główny Administrator - Admin 2017-09-01 10:51
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowieul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619 50 00 email: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]